Rahoittaa

Löytönäytteenotto

Löytönäytteisiin liittyy otoksen käyttö sen määrittämiseksi, ylittääkö prosentuaalinen virhe virheen määritetyn prosenttiosuuden populaatiosta. Jos otos ei sisällä virheitä, todellisen virhesuhteen oletetaan olevan pienempi kuin pienin kelvoton taso. Otantalaskelma sisältää seuraavat tekijät:

  • Luottamustaso

  • Pienin virhe, jota ei voida hyväksyä

  • Populaation koko

Discovery-otantaa käytetään tarkastuksessa.