Rahoittaa

Stockout

Varasto tapahtuu, kun asiakkaan tilaukset tuotteelle ylittävät käytettävissä olevan varastomäärän. Tilanne syntyy, kun kysyntä on odotettua korkeampi ja tavallisen varaston ja turvavaraston määrä on liian pieni kaikkien tilausten täyttämiseen. Varasto voi syntyä myös toimitusketjun viivästymisten sekä yrityksen tuotantoprosessin keskeytysten vuoksi. Varasto aiheuttaa lisääntyneen menetyksen riskin, koska asiakkaat etsivät tarvittavia tuotteita todennäköisemmin muualta. Tällä voi olla kielteinen vaikutus pitkäaikaisiin asiakassuhteisiin.

Varastointitila voi olla tahallinen. Myyjällä ei esimerkiksi ole mahdollisuutta saada riittävästi pääomaa varastoihin sijoittamiseen, joten se pitää matalan varastotason ja hyväksyy usein tapahtuvien varastojen seuraukset. Tai yritys tietää, että kysynnässä on satunnaisia ​​piikkejä, mutta se ei halua ylläpitää suuria varastosijoituksia vastaamaan näihin satunnaisiin kysynnän piikkeihin.