Rahoittaa

Lisäarvokustannukset

Lisäarvokustannukset syntyvät, kun hyödyke kulutetaan tavaroiden tai palvelujen arvon nostamiseksi kuluttajalle. Esimerkkejä arvonlisäyskustannuksista ovat myyntiin liittyvät välittömät materiaalit, suorat työvoima- ja asennuskustannukset. Nämä kustannukset ovat tyypillisesti vähemmistö yritykselle aiheutuvista kokonaiskustannuksista, mikä jättää merkittävän mahdollisuuden poistaa ei-lisäarvokustannukset, mikä lisää voittoja tai mahdollistaa tuotteiden hintojen alenemisen.