Rahoittaa

Auditoitavuus

Tarkastettavuudella tarkoitetaan tilintarkastajan kykyä saada kattava tutkimus asiakkaan tilinpäätöksestä ja tilinpäätöksestä. Tarkastustoimeksiannon tarkastettavuus on korkeampi, kun seuraavat ehdot täyttyvät:

  • Asiakkaan kirjanpito on hyvin järjestetty ja täydellinen

  • Asiakkaan henkilöstö on avointa tekemisissään tilintarkastajan kanssa

  • Asiakkaalla on hyvä sisäisen valvonnan järjestelmä