Rahoittaa

Tililomake

Tililomake viittaa kahden sarakkeen muotoon taseen esittämiseksi. Tässä muodossa varat luetellaan ensimmäisessä sarakkeessa, kun taas velka- ja pääomatilit luetellaan toisessa sarakkeessa. Tämä asettelu vastaa kirjanpitoyhtälöä, jossa varojen kokonaismäärä on yhtä suuri kuin kaikki velat ja oma pääoma. Nämä summat näkyvät ensimmäisen ja toisen sarakkeen alareunassa, mikä helpottaa kokonaissumman tarkistamista.

Toinen taseen muoto on raporttimuoto, jossa kaikki tilin kuvaukset näkyvät ensimmäisessä sarakkeessa alkaen varoista ja päättyen omaan pääomaan; rivikohdan kokonaissummat näkyvät toisessa sarakkeessa.