Rahoittaa

Pääoman tuoton määritelmä

Pääoman palautuksella tarkoitetaan sijoitettujen varojen tuottoa sijoitukselta sijoittajalle. Tämä varojen siirto edustaa alkuperäisen sijoituksen tuottoa, ei lisäsijoituksen myyntivoittoa. Pääoman palautus voi tapahtua, kun toiminta, johon alun perin tehtiin, on selvitystilassa.

Pääoman palautuksen verotettavuusnäkökohdat ovat seuraavat:

  • Pääoman palautusta ei veroteta

  • Palautettu summa, joka ylittää sijoituksen alkuperäisen määrän, on verotettavaa tuloa

  • Jos sijoittajalle maksettua määrää ei ole määritelty pääoman palautukseksi, sitä pidetään verotettavana tulona

  • Osinko on verotettavaa tuloa, koska se ei ole pääoman palautus

Kun pääoman tuotto on laillinen, se voi tarkoittaa, että sijoituskohteessa olevan sijoittajan omistusosuus pienenee siihen pisteeseen, jossa sijoittajalla ei enää ole minkäänlaista vaikutusvaltaa sijoituskohteessa. Jos näin on, sijoittajan on ehkä muutettava menetelmää, jota käytetään sijoituksen kirjanpitoon. Tämä tarkoittaa yleensä siirtymistä pääomaosuusmenetelmästä kustannuslaskentamenetelmään.