Rahoittaa

Valmistuksen yleiskustannukset

Valmistuksen yleiskustannus on jokaiselle tuotantoyksikölle osoitettu tehtaan yleiskustannusten vakiomäärä. Näitä tietoja käytetään suoriteperusteisessa kirjanpidossa tehtaan yleiskustannusten määrittämiseen myydyille yksiköille ja varastoihin varastoiduille yksiköille. Kun tavarat myydään, niille osoitetut tehtaan yleiskustannukset kirjataan kuluksi. Käsitettä ei käytetä päätöksentekoon, koska se on muodostettu numero, joka on tarkoitettu vain yleiskustannusten soveltamiseen kirjanpitostandardien sanamuodon mukaisesti.

Valmistuksen yleiskustannus perustuu viimeisimpään tehtaan tosiasiallisesti aiheutuneiden yleiskustannusten historiaan, ehkä kuluneelle vuodelle tai (tarkemmin sanottuna) viimeisten kolmen kuukauden ajalle. Nämä yleiskustannukset jaetaan sitten arviolla keskimääräisestä yksikkömäärästä, jonka odotetaan tuotettavan ennustejaksolla, jotta saadaan valmistuksen yleiskustannus. Tämä summa ladataan jokaisen yrityksen valmistaman tuotteen materiaalilaskuun siten, että vakiohinta määritetään automaattisesti jokaiselle yksikölle sen valmistuksen yhteydessä.

Valmistuksen yleiskustannusten on täysin mahdollista poiketa todellisesta aiheutuneesta yleiskustannuksesta. Tuloksena on joko tehtaan ylä- tai alikäyttö tuotettuihin yksiköihin.