Rahoittaa

Samanaikaiset tarkastustekniikat

Rinnakkaistarkastustekniikat sisältävät jatkuvan automatisoidun liiketoimintaprosessien tutkinnan. Tämä saavutetaan upottamalla tarkastuksen alirutiinit sovellusten järjestelmiin, joita työntekijät käyttävät tapahtumien käsittelyyn. Tämän jälkeen järjestelmä merkitsee epätavalliset tapahtumat tarkastushenkilöstön tarkastettavaksi. Tällä lähestymistavalla on se etu, että se tarjoaa täydellisen katsauksen kaikista tapahtumista sen sijaan, että tilintarkastajat yleensä tutkivat pienet otoskoot. Samanaikaiset tarkastustekniikat ovat erityisen hyödyllisiä, kun on lisääntynyt tarve havaita virheet ja sääntöjenvastaisuudet välittömästi. Tämä lähestymistapa on yleistymässä, kun suuret yritykset käyttävät toimintaansa erittäin integroiduilla järjestelmillä.