Rahoittaa

Jaksollinen FIFO-menetelmä

Säännöllinen FIFO on kustannusvirran seurantajärjestelmä, jota käytetään jaksollisessa varastojärjestelmässä. Jaksollisen järjestelmän mukaan lopullinen varastosaldo päivitetään vain, kun fyysinen varastomäärä on laskettu. Tuolloin, jos yksiköitä on kulutettu, vanhimpien yksiköiden kustannukset poistetaan inventaarion kustannuskerrostustietokannasta ja veloitetaan myytyjen tavaroiden kustannuksista. Tämä tarkoittaa, että vain viimeisimmän hankitun inventaarion kustannukset ovat edelleen varastossa. Tämä kustannusten kohdentaminen voi viivästyä huomattavasti, jos fyysistä varastolaskentaa ei ole tehty useiden tilikausien ajan.

Tässä menetelmässä myynti kirjataan, kun se tapahtuu, mutta myytyjen tuotteiden kustannukset päivitetään myöhemmin, kun fyysinen varastomäärä lasketaan.