Rahoittaa

Maapähkinävoi maksaa

Maapähkinävoi-kustannuksiin sisältyy yleiskustannusten osoittaminen suurilla keskiarvoilla sen sijaan, että se tehdään kohdennetummalla tavalla. Nimi tulee siitä, kuinka maapähkinävoi levitetään - tasaisesti koko leivän päälle. Maapähkinävoi-hinnoittelun vaikutus on se, että yleiskustannuksia voidaan käyttää liian vähän tai niitä voidaan soveltaa liian paljon kustannuskohteisiin (kuten tuotteisiin). Kun näin tapahtuu, johto voi uskoa, että tuotteen kustannukset ovat alhaisemmat tai korkeammat kuin tosiasiassa voi olla. Jos tuotteeseen on kohdistettu liian vähän yleiskustannuksia, on taipumus hyväksyä liian alhaiset hinnat. Päinvastoin, jos liikaa yleiskustannuksia on käytetty, johto voi nostaa tuotteen hintaa liikaa kustannusten kattamiseksi, mikä johtaa harvoihin myynteihin ja markkinaosuuden menetykseen.

Toimintaperusteinen kustannuslaskenta (ABC) on päinvastainen maapähkinävoi-kustannuksiin. Siihen sisältyy toiminnan tunnistaminen yrityksen sisällä, kustannusten osoittaminen näille toiminnoille ja sitten toimintojen kustannusten soveltaminen kustannusobjekteihin niiden toiminnan käytön perusteella. Tuloksena on paljon kohdennetumpi yleiskustannusten kohdentaminen.