Rahoittaa

Välttämätön määritys

Mitätöitävä etuus tapahtuu, kun omaisuus siirretään velkojalle juuri ennen kuin velallinen hakee konkurssia. Näiden varojen vastaanottajan on palautettava ne konkurssipesään. Mitätöitävä etusija on tapahtunut, kun seuraavat ehdot täyttyvät:

  • Siirto tapahtuu luotonantajalle tai velkojan hyväksi.

  • Siirto liittyy jo olemassa olevaan velkaan.

  • Siirto suoritettiin, kun velallinen oli maksukyvytön (tämän oletetaan tapahtuvan 90 päivän kuluessa konkurssihakemuksen päivämäärästä).

  • Siirto tapahtui 90 päivän kuluessa konkurssihakemuksen tekemispäivästä tai sisäpiiriläiselle maksettavan vuoden sisällä.

  • Siirron ansiosta velkoja sai enemmän kuin olisi tapahtunut, jos velallinen olisi selvitetty 7 luvun hakemuksella.

Luotonantaja voi puolustautua mitätöitävissä olevasta etuoikeusvaatimuksesta osoittamalla, että siirto tehtiin vastineeksi velalliselle toimitetusta uudesta arvosta, mikä ei siten vähentäisi muiden velkojien perimiä määriä. Toinen puolustus on, että siirto tapahtui tavanomaisessa liiketoiminnassa asiaankuuluvien teollisuusstandardien perusteella, mikä tarkoittaa, että kyseessä oli aikataulun mukainen maksu, joka olisi tapahtunut joka tapauksessa. Viimeksi mainitun poikkeuksen tarkoituksena on estää kaupan velkojia rankaisemasta.

Vakuudelliselle luotonantajalle suoritettua maksua ei voida luonnehtia mitätöitäväksi etuoikeudeksi, koska maksu maksetaan kokonaisuudessaan velallisen selvitystilassa.