Rahoittaa

Ääni yläosassa

Yläosassa oleva sävy määrittää johdon ja hallituksen sitoutumisen avoimen, rehellisen ja eettisesti oikean yrityskulttuurin noudattamiseen. Tämä on keskeinen osa organisaation valvontajärjestelmää, sillä asianmukainen tuki ylhäältä tarjoaa vankan perustan valvonnalle. Päinvastoin, jos työntekijät näkevät epärehellisyyden ja epäeettisen käyttäytymisen organisaation kärjessä, he eivät todennäköisesti tue valvontajärjestelmää ja harjoittavat todennäköisemmin petollista toimintaa. Lyhyesti sanottuna työntekijät kiinnittävät tarkasti huomiota esimiehensä toimintaan ja matkivat yleensä käyttäytymistään.