Rahoittaa

Täydellinen markkinoiden määritelmä

Täydelliset markkinat ovat markkinat, jotka on jäsennelty siten, ettei niissä ole poikkeavuuksia, jotka muuten häiritsevät parhaiden hintojen saavuttamista. Esimerkkejä tästä täydellisestä markkinarakenteesta ovat:

  • Suuri määrä ostajia

  • Suuri määrä myyjiä

  • Tuotteet ovat homogeenisia

  • Tiedot ovat vapaasti kaikkien saatavilla markkinoilla

  • Markkinaosapuolten välillä ei ole salaa

  • Jokainen osallistuja on hinnanottaja, jolla ei ole kykyä vaikuttaa markkinahintoihin

Täydellisiä markkinoita on vähän; hyödykkeitä, kuten maataloustuotteita, myyvät lähinnä täydellisiä markkinoita.