Rahoittaa

Ansaitsemattomat tulot

Ansaitsemattomilla tuloilla tarkoitetaan henkilön ansaitsemia tuloja ei hänen suoria ponnistelujaan tai työtä. Esimerkiksi palkat katsotaan ansaituiksi tuloiksi, kun taas seuraavia eriä pidetään ansaitsemattomina tuloina:

  • Pääoman voitot
  • Osingot
  • Perintötulot
  • Kiinnostuksen kohde
  • Lahjat
  • Henkivakuutus etenee
  • Arpajaisten voitot
  • Eläkemaksut
  • Vuokratulot
  • Veteraanien edut

Yksilötulovero voi olla erilainen ansaitsemattomien tulojen osalta kuin ansioihin sovellettava verokanta, koska on oletettu, että ansaitsemattomien tulojen saajat ovat varakkaimpia ihmisiä, joten niitä tulisi verottaa enemmän.

Lyhyesti sanottuna ansaitsemattomien tulojen käsitettä käytetään erottamaan palkkatulot ja muut kuin palkatulot yksilötasolla tuloverokannan soveltamiseksi.

Samankaltaiset ehdot

Ansaitsemattomat tulot tunnetaan myös passiivisina tuloina.