Rahoittaa

Kassavirta investointeihin

Kassavirran ja investointien suhdetta käytetään määrittämään organisaation kyky hankkia käyttöomaisuutta vapaan kassavirran avulla. Se lasketaan jakamalla liiketoiminnan kassavirta investoinneilla. Korkea suhde osoittaa, että yrityksellä on vähemmän tarvetta käyttää velka- tai pääomarahoitusta investointivaatimustensa tukemiseen. Sitä vastoin matala suhde osoittaa, että rahoituksen saatavuus voi rajoittaa hallintaa, joten käyttöomaisuutta on ehkä pidettävä pidempään kuin normaalisti.