Rahoittaa

Maksaminen

Maksaminen on rahan maksamista kolmannelle osapuolelle. Maksun voi suorittaa suoraan yhteisö, jolla on maksuvelvollisuus, tai maksu voidaan suorittaa päämiehen puolesta edustajan, kuten asianajajan, toimesta. Mahdollisia maksutapahtumia on useita, mukaan lukien seuraavat:

  • Työntekijöille maksetut palkat
  • Henkisen omaisuuden käytöstä maksetut rojaltit
  • Myyjille maksetut palkkiot
  • Sijoittajille maksetut osingot
  • Laskujen maksaminen toimittajille
  • Hallitukselle maksetut verot

Yleisimmät maksut, joita maksu voi olla, ovat käteinen, sekki, automaattinen selvityskeskuksen elektroninen siirto, maksukortti ja pankkisiirto. Maksut voidaan suorittaa jollakin muulla arvonvarastolla, kuten kaupalla tai swapilla, mutta tätä on vaikea saavuttaa ja se edustaa vain pientä osaa kaikista maksutapahtumista.

Maksaminen edustaa käteisvirtausta, jossa maksutoiminta johtaa sekkitilin käytettävissä olevan käteisvarojen pienenemiseen. Tämä vähennys voi viivästyä muutaman päivän postimaksun vuoksi, jos maksu lähetetään vastaanottajalle.