Rahoittaa

Ilmoita julkaisupäivä

Raportin julkaisupäivä on päivä, jona tilintarkastaja antaa asiakkaan käyttää tilintarkastuskertomusta asiakkaan tilinpäätöksen liitteenä. Julkisen yhtiön kirjanpidon valvontalautakunta asettaa kertomuksen julkaisupäivän jälkeen enimmäispäivien lukumäärän, jonka tilintarkastajalla on käytettävissään tilintarkastusasiakirjojen täyttämiseksi.