Rahoittaa

Turvallisuus

Arvopaperi on liike-elämän tai valtion liikkeeseen laskema rahoitusinstrumentti, joka antaa ostajalle oikeuden joko korkomaksuihin tai osuuteen liikkeeseenlaskijan tuloksesta. Arvopaperit ovat keskeinen osa talouden rahoitusrakennetta. Esimerkkejä arvopapereista ovat osakkeet, obligaatiot, optiot ja optiotodistukset.

Käsite voi viitata myös lainan vakuuteen, mikä antaa lainanantajalle oikeuden ottaa vakuus haltuunsa, jos lainanottaja ei voi maksaa lainaa takaisin.