Rahoittaa

Jakelut

On olemassa useita tapoja jakaa osuuksia sijoittajille "C" -yrityksissä ja "S" -yrityksissä sekä muille yhteisöille, kuten kumppanuuksille ja trusteille. Näiden jakelujen verokohtelu vaihtelee, kuten jäljempänä todetaan.

Jakelut "C" Oyj: n osakkeenomistajille

Kun "C" -yhtiön osakkeenomistaja saa osingon, maksun summa ensin kompensoidaan osakkeenomistajan osakekannan perusteella. Jos voitonjako on suurempi kuin perusta, osakkeenomistajan on kirjattava erotuksesta myyntivoitto. Kääntäen, jos jakaminen liittyy "C" -yhtiön selvitystilaan ja jaon määrä on pienempi kuin osakkeenomistajan perusta, ero on pääomatappio.

Jos C-yhtiö antaa sen sijaan osinkoa, vastaanottaja kirjaa sen tavalliseksi tuloksi, koska sen katsotaan tulleen yrityksen lyhyen aikavälin tuloksesta. Jos osakkeenomistaja on päättänyt osallistua osinkojen uudelleensijoittamissuunnitelmaan, joka tarjoaa alennuksen lisäosakkeiden ostamisesta, osakkeenomistajan on kirjattava myös tavalliset tuotot tämän alennuksen määrään.

Jos C-yhtiö jakaa osakkeelle osinkoa sijoittajilleen, jakamisesta ei aiheudu verotapahtumaa, koska sijoittajat eivät todellakaan saa tuloja. Osakkeen veropohjassa on kuitenkin tapahtunut muutos, koska sijoittajat omistavat nyt enemmän osakkeita. Tämän vuoksi heidän on jaettava olemassa oleva osakekanta kaikkien osakkeidensa kesken (mukaan lukien uusi osinko-osinko) niiden osakesijoitusten laskemispäivän käypien markkina-arvojen perusteella.

Suhteellisen yleisessä tapauksessa, jossa sijoittaja myy yrityksen osakkeita osingon ilmoittamispäivän jälkeen, mutta ennen sen maksamista, sijoittajan on silti otettava huomioon osingon verotettava tulo, koska osinkotarkistus on edelleen osoitettu kyseiselle sijoittajalle.

Jakelut "S" Oyj: n osakkeenomistajille

Kun "S" -yhtiö jakaa voitonjakoa osakkeenomistajille, osakkeenomistajat käsittelevät jakamista osakekannan vähennyksenä. Määrä, jolla mahdollinen jakelu ylittää tämän perustan, katsotaan voitoksi.

Kaikki "S" -yhtiön tuottamat tulot tai tappiot välitetään sen sijoittajille. Sijoittajat raportoivat sitten nämä voitot tai tappiot suhteessa omistusosuuksiinsa yhteisössä. Tulojen osuus muuttaa myös sijoittajien perustaa heidän omistusosuuksiinsa yhteisössä.

Jakelut Trust-osakkeenomistajille

Kun kiinteistösijoitusrahasto tai sijoitusrahasto kokee myyntivoittoja, se voi jakaa nämä voitot sijoittajille, jotka sitten vaativat pitkäaikaisia ​​myyntivoittoveroja näistä voitoista.

Jakelut kumppanuuskumppaneille

Kun jälkimarkkinakelpoisia arvopapereita jaetaan kumppaneille kumppanuudessa, tähän jakeluun liittyvä verotettava tulo rajoitetaan määrään, jolla arvopapereiden markkina-arvo ylittää niiden perustan kumppanuudessa. Niiden perusta perustuu niiden käteisvarojen ja muun omaisuuden määrään, jotka he ovat osallistuneet kumppanuuteen.