Rahoittaa

Osakkeenomistajan ja osakkeenomistajan ero

Sekä osakkeenomistaja että osakkeenomistaja tarkoittavat yrityksen osakkeiden omistajaa, mikä tarkoittaa, että he ovat yrityksen osakkeenomistajia. Siten molemmat termit tarkoittavat samaa, ja voit käyttää kumpaakin termiä viitatessasi yrityksen omistukseen.

Syventääkseen termien taustalla olevaan merkitykseen "osakkeenomistaja" tarkoittaa teknisesti osakkeen haltijaa, joka voidaan tulkita varastoksi osakkeiden sijaan. Päinvastoin "osakkeenomistajalla" tarkoitetaan osakkeen haltijaa, mikä voi tarkoittaa vain oman pääoman osuutta yrityksessä. Jos siis haluat olla nirso, "osakkeenomistaja" voi olla teknisesti tarkempi termi, koska se viittaa vain yrityksen omistukseen.

Osakkeenomistajan tai osakkeenomistajan oikeudet ovat samat, ja heidän on äänestettävä johtajien puolesta, jaettava osinkoja ja annettava osuus kaikista jäljellä olevista varoista yhtiön selvitystilassa. On myös oikeus myydä omistamansa osakkeet, mutta tämä edellyttää ostajan läsnäoloa, mikä voi olla vaikeaa, kun markkinat ovat vähäiset tai osakkeita rajoitetaan. Osakkeenomistaja tai osakkeenomistaja voi myös olla joko yksityishenkilö tai liiketoimintayksikkö, kuten toinen yritys tai rahasto.