Rahoittaa

Pitkämuotoinen raportti

Pitkämuotoinen raportti on laajennettu tarkastusraportin muoto, jonka antaa ulkopuolinen tilintarkastaja. Tämän raportin sisältö sisältää seuraavat:

  • Tarkastuksen laajuus

  • Tilintarkastajien mielipide asiakkaan tilinpäätöksestä

  • Tärkeimmät tunnistetut riskit ja miten tilintarkastajat reagoivat näihin riskeihin

  • Tilien prosentuaalinen muutos

  • Arvio asiakkaan taloudellisesta asemasta

  • Suositukset asiakkaan rahoitusjärjestelmän parantamiseksi