Rahoittaa

Vapaa kassavirta / osake

Vapaa osakekohtainen kassavirta mittaa yrityksen erottaman rahan määrää. Se lasketaan vapaana kassavirrana jaettuna mittausjakson aikana ulkona olevien osakkeiden painotetulla keskiarvolla. Huomattava määrä vapaata kassavirtaa osaketta kohden, ja varsinkin kun se on nousussa, osoittaa, että yrityksellä on riittävästi rahaa käteisvarojen maksamiseen, varojen hankkimiseen, osinkojen maksamiseen ja niin edelleen.