Rahoittaa

Pidin

Pidätin on maksu, joka maksetaan etukäteen asianajotoimiston palvelujen turvaamiseksi. Tämä järjestely on todennäköisempää, kun asianajaja kokee asiakkaan talouden olevan kyseenalainen tai kun asiakkaan puolesta aloitetaan suuri projekti, jotta voidaan kattaa asianajajan alkukustannukset.

Jos yritys käyttää muunnettua kassaperusteista kirjanpitoa, nämä säilyttäjät kirjataan tuloiksi käteisen saatuaan, vaikka palveluja ei ole vielä suoritettu. Jos yritys käyttää suoriteperusteista kirjanpitoa, säilyttäjät kirjataan velaksi saatuaan käteisen ja tuloutetaan vasta vastaavan työn suorittamisen jälkeen. Pitäjän etu on tietysti se, että yrityksellä ei ole kassavirtaongelmia, koska sillä on jo käteistä eikä se ole vielä suorittanut kuittausmenoja.