Rahoittaa

Nettomenetelmä ostovelan kirjaamiseksi

Ostovelkojen nettomenetelmässä toimittajan laskut kirjataan määrään, joka maksetaan ennenaikaisten maksujen alennusten soveltamisen jälkeen. Tämä eroaa tavanomaisesta lähestymistavasta, jossa kunkin toimittajan laskun koko summa kirjataan alun perin, ja mahdolliset ennenaikaisen maksun alennukset kirjataan vasta maksun suorittamisen yhteydessä. Jos kirjaava yhteisö ei maksa laskusta alennuksen tekemiseen tarvittavaan päivämäärään mennessä, alennuksen summa on lisättävä takaisin toimittajan laskun määrään, mikä edellyttää ylimääräistä päiväkirjamerkintää.

Nettomenetelmä on teoreettisesti oikeampi kuin tavanomainen käytäntö, koska kaikki toimittajalaskuun liittyvät vaikutukset kirjataan saman raportointijakson aikana, joten laskun koko vaikutus vaikuttaa tilinpäätökseen yhden jakson aikana. Jos yritys ei kuitenkaan pysty maksamaan luotettavasti alennusehdoissa, sen ei pitäisi käyttää nettomenetelmää.

Kun toimittajalaskua kirjataan nettomenetelmällä, merkintä on veloitus asiaankuuluvalle kulu- tai varallisuustilille ja hyvitys ostovelalle nettohintaa käyttäen. Jos alennusta ei käytetä, tämä edellyttää myöhempää ilmoitusta kadonneiden osto-osuuksien (joka on kulutustili) veloittamiseksi.