Rahoittaa

Tulojen ja voittojen välinen ero

Termeillä tuotto ja voitto on olennaisesti sama merkitys. Ne molemmat viittaavat jäännöstulojen määrään, jonka yritys tuottaa sen jälkeen, kun kaikki tulot ja kulut on kirjattu. On kuitenkin joitain tilanteita, joissa näiden kahden termin merkitykset voivat vaihdella. Näin on yleisimmin silloin, kun yhteisö tuottaa kassavirran sijoituksiltaan saatujen korkojen vastaanottamisesta. Tässä tilanteessa korkoa pidetään yhteisön tulona, ​​joten korkotuottoa pidetään ylin rivi (tuotto) erä eikä alempi rivi (voitto) erä.