Rahoittaa

Vaatimustenmukaisuuden tarkastus

Vaatimustenmukaisuuden tarkastus on auditointitoimintaa, jossa tavoitteena on selvittää, noudattaako organisaatio sopimuksen ehtoja vai tiettyjä sääntöjä ja määräyksiä. Esimerkiksi vaatimustenmukaisuuden tarkastus voidaan kohdistaa:

  • Varmista, että joukkovelkakirjalainan ehtoja noudatetaan

  • Varmista, että rojaltin laskenta ja maksaminen on oikein

  • Sen varmistaminen, että työntekijöiden korvauspalkasta ilmoitetaan asianmukaisesti