Rahoittaa

Vakuusluottolaina

Vakuusluottolaina on joukkovelkakirjalaina, jonka takaavat liikkeeseenlaskijan omat arvopaperisijoitukset. Nämä sijoitukset talletetaan edunvalvojalle, joka pitää niitä joukkovelkakirjojen haltijoiden lukuun. Jos liikkeeseen laskeva yhteisö laiminlyö joukkovelkakirjavelvoitteensa, joukkovelkakirjan haltijat saavat edunvalvojan hallussa olevat arvopaperit.