Rahoittaa

Läpivienti

Läpivienti mittaa myyjän kykyä sulkea myyntitapahtuma. Laskeaksesi läpisyöttömäärän, jaa alkuperäisten asiakaskontaktien kokonaismäärä tämän ryhmän tilausten tehneiden asiakkaiden kokonaismäärään. Mittausta voidaan tarkentaa sulkemalla pois nykyisten asiakkaiden toistuvat tilaukset, ja se voidaan eritellä myös liiketoimintayksikön, alueen tai myyjän tasolla. Kaava on:

Tilauksen tehneiden asiakkaiden määrä ÷ Ensimmäisten asiakaskontaktien lukumäärä = läpimenoprosentti

Myyntipäällikön tulisi käyttää läpivientiarvoa jatkuvasti mittaamaan myyntihenkilöstönsä sulkemismahdollisuuksia. Mittauksen tulos voi olla ylimääräinen myyntikoulutus tai sellaisten myyjien irtisanominen, jotka eivät ole osoittautuneet riittäviksi. Olisi pyrittävä kaikin tavoin pitämään yllä työntekijöitä, joilla on korkea läpivienti.

Esimerkiksi Colossal Furniturein myyntipäällikkö haluaa selvittää myyntihenkilöstönsä kyvyn myydä yrityksen ylimitoitettuja huonekaluja myymälöilleen tulleille ihmisille. Kaupat käyttävät automaattisia laskureita kuhunkin kauppaan saapuvien ihmisten määrän seuraamiseen, ja tilauslomakkeita käytetään myymälöiden tekemien tilausten seuraamiseen. Hän kokoaa tiedot myymälöittäin, josta saadaan seuraavat tiedot edelliseltä kuukaudelta: