Rahoittaa

Hyödyllinen muunnosominaisuus

Hyödyllinen muunnosominaisuus tapahtuu, kun muunnosominaisuus on rahassa. Tämä tarkoittaa, että vaihdettavan arvopaperin muuntohinta on alempi kuin sen instrumentin käypä arvo, johon vaihtoväline on vaihdettavissa. Vaihtovälineen haltija saa etua tämän hintaeron suuruisena. Vastaavasti arvopaperin liikkeeseenlaskija toteuttaa kustannuseron, joka luokitellaan rahoituskustannukseksi.