Rahoittaa

Lainan pääoma

Lainapääoma on rahoitus, joka on maksettava takaisin. Tämä rahoitusmuoto koostuu lainoista, obligaatioista ja ensisijaisista osakkeista, jotka on maksettava takaisin sijoittajille. Toisin kuin tavallinen osakekanta, lainapääoma vaatii jonkinlaista säännöllistä koronmaksua takaisin sijoittajille varojen käytöstä. Nämä sijoittajat eivät kuitenkaan osallistu organisaation ansaitsemiin voittoihin, vaikka heillä on etusija osakkeenomistajiin nähden liiketoiminnan laiminlyönnin yhteydessä.

Liiallinen määrä lainapääomaa voi aiheuttaa lisääntyneen maksukyvyttömyysriskin yritykselle, koska lainapääomaan liittyvä korkovelka voi ylittää yhteisön kyvyn suorittaa nämä maksut ajoissa.