Rahoittaa

Rahoitettu velka

Rahoitettu velka on rahaa, joka on hankittu myymällä pitkäaikaisia ​​arvopapereita. Yleisin rahastoitujen velkojen tyyppi on joukkovelkakirjat. Käsitettä sovelletaan yleensä velkainstrumentteihin, jotka eivät eräänny seuraavan 12 kuukauden aikana. Rahoitettu velka-aika saadaan korkomaksuista, jotka suoritetaan varojen käytön saamiseksi - tosiasiassa velka rahoitetaan maksamalla korkoa. Tämä on suhteellisen turvallinen velkarahoituksen muoto, koska lainanottaja voi lukita korkotason pitkäksi ajaksi.