Rahoittaa

Yritysten sosiaalinen vastuu

Yritysten sosiaalinen vastuu on näkemys, jonka mukaan yrityksen tulisi olla tietoinen vaikutuksestaan ​​yhteiskuntaan ja ympäristöön. Tarkoituksena on tuottaa kaikille liiketoiminnan sidosryhmille myönteisiä tuloksia, jotka johtavat kestävyyteen pitkällä aikavälillä, ei vain positiivista tuottoa osakkeenomistajille. Toteutettujen toimien tulisi ylittää yrityksen kapeat edut ja ylittää lain perusvaatimukset. Yritysten sosiaaliseen vastuuseen kuuluu monia näkökohtia, joihin kuuluvat seuraavat:

  • Vähähiilinen jalanjälki, mahdollisesti yhdistettynä toimiin ympäristön puhdistamiseksi.

  • Käsittelemme työntekijöitä mahdollisimman eettisellä tavalla.

  • Hyväntekeväisyyden harjoittaminen erityisesti paikallisilla alueilla, joilla yrityksellä on tiloja.

  • Osallistuminen vapaaehtoistapahtumiin, ehkä antamalla työntekijöiden tehdä niin yrityksen aikaan.

Tämä lähestymistapa ei ainoastaan ​​paranna ympäristöä, vaan myös parantaa organisaation kuvaa sidosryhmiensä kanssa, jotka tällöin todennäköisemmin tukevat sitä. Lisäksi ihmiset saattavat olla halukkaampia työskentelemään sellaisen organisaation hyväksi, mikä parantaa sen työntekijöiden laatua. Hyvän yrityskansalaisen maineen saaminen voi lisäksi parantaa organisaation tuotekuvaa, mikä voi lisätä myyntiä.