Rahoittaa

Vaikeita velkojen uudelleenjärjestelyt

Vaikeita velkojen uudelleenjärjestelyt tapahtuvat, kun velkoja taloudellisista tai oikeudellisista syistä, jotka liittyvät velallisen taloudellisiin vaikeuksiin, myöntää velalliselle toimiluvan, jota se ei normaalisti harkitsisi. Velallisella on taloudellisia vaikeuksia, kun jokin seuraavista ehdoista täyttyy:

  • Se on laiminlyönyt minkä tahansa velkansa;
  • Se on konkurssissa;
  • Sillä on arvopapereita, jotka on poistettu pörssistä;
  • Se ei voi hankkia varoja muista lähteistä;
  • Se ennustaa, ettei se voi hoitaa velkaa; tai
  • On huomattavaa epäilystä siitä, voiko se olla jatkuva ongelma.

Käyttöoikeussopimukseen voi sisältyä velan ehtojen uudelleenjärjestely (kuten erääntyvän koron tai pääoman alentaminen tai maturiteetin pidentäminen) tai jokin muu maksu kuin käteinen, kuten velan oma pääoma.

Velallinen, joka voi hankkia varoja muista lähteistä kuin luotonantajasta markkinakorolla, ei yleensä ole mukana ongelmallisessa velan uudelleenjärjestelyssä.