Rahoittaa

Arvostus

Arvostus on omaisuuden arvon kasvu ajan myötä. Tämä on yksi tärkeimmistä syistä, miksi sijoittajat omistavat tiettyjä varoja, kuten kantaosakkeita, kiinteistöjä, harvinaisia ​​kolikoita ja taideteoksia.

On useita syitä, joiden vuoksi omaisuus voi arvostua, mukaan lukien seuraavat:

  • Omaisuuden hankinta voi olla rajoitettua

  • Omaisuuden kysyntä voi kasvaa

  • Inflaatioaste voi nousta (vaikka tuloksena oleva vahvistuminen voi tosiasiallisesti olla poistoja, kun korotusta mukautetaan inflaation mukaan)