Rahoittaa

Toteutunut voitto

Toteutunut voitto syntyy, kun omaisuuserän myyntihinta on korkeampi kuin sen kirjanpitoarvo. Tämän voiton katsotaan toteutuneen vasta, kun omaisuus on poistettu yhteisön kirjanpidosta. Siten voitto toteutuu vasta, kun siihen liittyvä omaisuus on myyty, lahjoitettu tai romutettu. Esimerkiksi sijoittaja maksaa 1000 dollaria useista osakkeista. Kaksi vuotta myöhemmin hän myy osakkeet 1200 dollaria. Hänen toteutunut voitto on 200 dollarin ero osakkeen kauppahinnan ja myyntihinnan välillä. Kunnes sijoittaja myy osakkeet, kaikki voitot luokitellaan realisoitumattomiksi voitoiksi. Realisoitumattomia voittoja ei yleensä veroteta.

Toteutunut voitto raportoidaan verotettavana tulona. Yhteisö voi päättää lykätä omaisuuserän myyntiä, jos se tietää, että siihen liittyy merkittävä verorasitus. Vaihtoehtoisesti se voi myydä muita omaisuuseriä, joista syntyy realisoituneita tappioita, niin että tappiot kompensoivat realisoituneen voiton, jolloin vero laskee tai veroa ei ole ollenkaan.