Rahoittaa

Hallittu hinta

Hallitun hinnan määrää yksikkö, joka voi korvata kysynnän ja tarjonnan vaikutukset. Esimerkiksi hallituksen sääntelykomissio voi määrittää hinnan, jolla sähkö laskutetaan asiakkailta. Vastaavasti yritys, jolla on monopoliasema tärkeimmissä raaka-aineissa, voi asettaa korkeamman hinnan kuin markkinat muuten maksaisivat. Tai öljykartelli asettaa öljyn hinnan korkeammaksi kuin hinta, jonka vapaasti toimivat markkinat asettaisivat. Nämä esimerkit ovat kaikki hallinnoitujen hintojen tapauksia.

Hallinnoiduilla hinnoilla voi olla kielteisiä vaikutuksia. Esimerkiksi kun paikallishallinto asettaa vuokrasäännöt, vuokranantajien on perittävä markkinoita alhaisempia vuokroja, joten he ovat vähemmän halukkaita ylläpitämään kiinteistöjä. Vastaavasti, kun öljykartelli perii kohtuuttoman korkeita hintoja, käyttäjät reagoivat etsimään vaihtoehtoisia energiamuotoja. Siten hallinnoidut hinnat vääntävät markkinoita ja aiheuttavat osallistujille epätavallista käyttäytymistä.