Rahoittaa

Etuuskohtelun siirto

Etuuskohtainen siirto on konkurssiin joutuneen yksikön 90 päivää ennen konkurssia suorittama maksu, jonka vastaanottajan on maksettava takaisin. Maksua pidetään etuoikeutettuna siirtona, kun velallinen oli maksukyvytön maksuhetkellä, ja maksun seurauksena saajan oli saatava parempi asema kuin muilla velkojilla, joille ei ollut maksettu.

90 päivän jakso pidennetään vuoteen ennen konkurssipäivää, jos vastaanottaja oli sisäpiiriläinen. Sisäpiirinä pidetään henkilöä, joka voi hallita velallisen tai hänen sukulaisensa toimintaa. Tätä sovellettavan ajanjakson pidennystä käytetään teoriassa, jonka mukaan sisäpiiriläinen tietäisi likviditeettikysymykset hyvin ennen muita velkojia.

Etuuskohtaisen siirtokonseptin tarkoituksena on palauttaa varat konkurssiin joutuneelle yhteisölle, josta ne voidaan maksaa sen velkojille. Muuten niillä velkojilla, joilla on onni, että konkurssiin joutunut yhteisö on jo maksanut ne, menisi paremmin kuin muilla velkojilla.