Rahoittaa

Pääomasijoitus

Pääomasijoitukseen sisältyy varojen hankkiminen liiketoimintaan sen laajentumisen tukemiseksi. Varat on suunnattu sellaisten käyttöomaisuuden hankkimiseen tai rakentamiseen, joita odotetaan käytettävän pitkään, vaikka osa varoista saattaa olla tarpeen käytettävissä olevan käyttöpääoman tason lisäämiseksi.

Pääomasijoitukset voivat olla velkaa, omaa pääomaa tai näiden kahden yhdistelmää. Se voi tulla useista lähteistä, mukaan lukien enkeli-sijoittajat, pääomasijoittajat, lainanantajat ja arvopapereiden julkiset tarjoukset. Pääomasijoitusten määrä suunnitellaan yleensä hyvissä ajoin vuotuisen budjetointiprosessin kautta, vaikka pienemmätkin investointimäärät voidaan sallia paikallisella tasolla pienellä ennakkovaroituksella, jotta paikallisiin olosuhteisiin voidaan reagoida nopeammin.