Rahoittaa

Raaka-aineiden määritelmä

Raaka-aineet ovat tuotantoprosessin osia, joissa ne muunnetaan valmiiksi tuotteiksi. Suurin osa raaka-aineista on erittäin standardisoituja, joten ne voivat toimia panoksena useisiin tuotteisiin. Raaka-aineita seurataan erillisellä varastotilillä niiden alkuperäiseen hankintamenoon. Jos niiden markkina-arvo pienenee ennen käyttöä, niiden kirjatut kustannukset kirjataan markkina-arvoon (tunnetaan alempana kustannuksena tai markkinasääntönä). Koska raaka-aineet voivat vaurioitua tai vanhentua ja vaatia käyttöpääomarahoitusta, organisaatiot yrittävät pitää käsillä vain vaatimattoman määrän raaka-aineita.