Rahoittaa

Harkinnanvaraiset kustannukset

Harkinnanvaraiset kustannukset ovat kustannuksia tai investointeja, joita voidaan vähentää tai jopa eliminoida lyhyellä aikavälillä vaikuttamatta välittömästi yrityksen lyhyen aikavälin kannattavuuteen. Johto voi vähentää harkinnanvaraisia ​​kustannuksia, kun kassavirtaongelmia on tai jos se haluaa esittää lyhytaikaisia ​​voittoja tilinpäätöksessä. Pitkäaikainen harkintakustannusten alentaminen vähentää kuitenkin vähitellen yrityksen tuoteputken laatua, vähentää asiakkaiden tietoisuutta, lisää koneiden seisokkeja ja voi myös heikentää tuotteiden laatua ja lisätä työntekijöiden vaihtuvuutta. Täten harkintakustannukset ovat itse asiassa vain lyhyellä aikavälillä, ei pitkällä aikavälillä. Esimerkkejä harkinnanvaraisista kustannuksista ovat:

  • Mainonta

  • Rakennuksen ylläpito

  • Avustukset

  • Työntekijän koulutus

  • Työvälineiden huolto

  • Laadunvalvonta

  • Tutkimus ja kehitys

Samankaltaiset ehdot

Harkinnanvarainen kustannus tunnetaan myös hallinnoituna kustannuksena tai harkinnanvaraisena menona.