Rahoittaa

Muuttuvien kustannusten määritelmä

Muuttuvat kustannukset ovat kustannuksia, jotka vaihtelevat joko tuotantomäärän tai tarjottujen palvelujen määrän suhteen. Jos tuotantoa tai palveluja ei tarjota, muuttuvia kustannuksia ei pitäisi olla. Jos tuotanto tai palvelut kasvavat, myös muuttuvien kustannusten tulisi kasvaa. Esimerkki muuttuvista kustannuksista on muovituotteiden valmistuksessa käytetty hartsi; hartsi on muovituotteen keskeinen komponentti, ja se vaihtelee siten suoraan suhteessa valmistettujen yksiköiden määrään. Muuttujien kokonaiskustannusten laskemiseksi kaava on:

Tuotettujen yksiköiden kokonaismäärä x Muuttuvat kustannukset yksikköä kohti = Muuttuvien kustannusten kokonaismäärä

Suorat materiaalit katsotaan muuttuviksi kustannuksiksi. Suora työvoima ei välttämättä ole muuttuva kustannus, jos työvoimaa ei lisätä tai vähennetä tuotantoprosessista tuotantomäärien muuttuessa. Suurinta osaa yleiskustannuksista ei katsota muuttuviksi kustannuksiksi.

Kaikkien valmistuksen yleiskustannusten ja muuttuvien kustannusten summa on valmistettujen tuotteiden tai tarjottujen palvelujen kokonaiskustannukset.

Jos yrityksen kustannusrakenteessa on suuri osa muuttuvista kustannuksista, suurin osa sen kustannuksista vaihtelee suoraan suhteessa tuloihin, joten se voi selviytyä paremmin taantumasta kuin yritys, jolla on suuri kiinteiden kustannusten osuus.