Rahoittaa

Perimättömien tilien kulut

Perimättömät tilikustannukset on kirjoista veloitettava maksu, kun asiakas laiminlyö maksun. Tämä kulu voidaan kirjata, kun on varmaa, että asiakas ei maksa. Varovaisempi lähestymistapa on arvioidun määrän veloittaminen kuluksi myynnin yhteydessä; se vastaa kulua vastaavaan myyntiin samalla raportointijaksolla.

Perimättömät tilikustannukset tunnetaan myös luottotappioina.