Rahoittaa

Sisäinen asiakirja

Sisäinen asiakirja on tietue, joka luodaan ja tallennetaan yrityksessä. Asiakirjaa käytetään organisaation prosessien tukemiseen. Esimerkkejä sisäisistä asiakirjoista ovat:

  • Työntekijän aikakortit ja aikataulut

  • Tuotantosuunnitelmat

  • Ostopyynnöt

  • Vastaanotetaan raportteja

  • Myyntitilaukset

  • Romuttaa valtuutukset

Sisäisiä asiakirjoja ei jaeta ulkopuolisten tahojen kanssa. Kun tilintarkastaja tutkii organisaation kirjoja, sisäisiin asiakirjoihin ei juurikaan luoteta, koska ne luodaan sisäisesti, joten ne on todennäköisesti valmistettu tai muutettu kuin kolmansilta osapuolilta hankitut asiakirjat.