Rahoittaa

Poikkeamien kustannukset

Poikkeamien kustannukset koostuvat kustannuksista, jotka aiheutuvat tuotteen laatustandardien noudattamatta jättämisestä. Nämä kustannukset syntyvät, kun tuotantoprosessin ongelmat aiheuttavat puutteita, jotka tekevät tuotteista käyttökelvottomia. Kustannukset voivat sisältää uudelleenkäsittelyä, romua, kenttähuoltokustannuksia, takuukorvauksia ja menetettyjen asiakkaiden kustannuksia.