Rahoittaa

Käteinen raha

Käteinen on laskuja, kolikoita, pankkisaldoja, maksumääräyksiä ja sekkejä. Käteistä käytetään tavaroiden ja palvelujen hankkimiseen tai velvoitteiden poistamiseen. Erät, jotka eivät kuulu käteisen määritelmään, ovat päivätyt sekit ja saamiset. Suurin osa käteisvaroista on sähköisiä, ei seteleitä eikä kolikoita, koska käteisvarat voidaan ilmoittaa sijoitustilien tietokannassa.

Käteinen raha on ensin taseessa, koska raportointijärjestys on järjestyksessä likviditeetin mukaan, ja käteinen on kaikista varoista likvidein. Tähän liittyvä kirjanpitotermi on rahavarat, joka viittaa varoihin, jotka voidaan helposti muuntaa rahaksi.

Yritys pidättää todennäköisemmin suuren määrän käteistä, jos se käsittelee rutiininomaisesti käteisoperaatioita (kuten panttilainaamo), ja on vähemmän todennäköistä, että se säilyttää paljon käteistä, jos sillä on erinomainen käteisennustejärjestelmä ja se voi siksi sijoittaa epälikvidimpiä, mutta tuottavampia sijoituksia luottavaisin mielin.

Käteisen oletetaan olevan aina käypään arvoonsa.