Rahoittaa

Todentettavuus kirjanpidossa

Todennettavuuskäsitteen mukaan kolmannen osapuolen tulisi voida pystyä toistamaan organisaation raportoidut taloudelliset tulokset samojen tosiseikkojen ja oletusten perusteella. Esimerkiksi ulkopuolisen tilintarkastajan tulisi pystyä muodostamaan samat tilinpäätöstiedot kuin asiakkaalla, käyttäen samoja taloudellisia tietoja ja samoja oletuksia, joita asiakas soveltaa. Kun tilinpäätös on todennettavissa, se vakuuttaa lausunnon käyttäjille, että he edustavat reilusti liiketoiminnan perustana olevia liiketoimia.

Todentettavuutta ei voida saavuttaa tietämättä yrityksen oletuksia tilinpäätöksen laatimisessa. Esimerkiksi kolmannen osapuolen laskemat poistokustannukset voivat helposti vaihdella yrityksen laskemista kuluista riippuen yrityksen käyttämästä arvioidusta taloudellisesta vaikutusajasta ja säästöarvosta. Vastaavasti yritys käyttää oletuksia palautettavien tuotteiden lukumäärästä, kun se saa hyvityksen tuotepalautuksista.

Todentettavuuteen kuuluu muutakin kuin vain toisen osapuolen ilmoittamien tulosten kopioiminen. Siihen kuuluu myös päättää, ovatko toisen osapuolen käyttämät oletukset kohtuullisia. On täysin mahdollista, että asiakkaan tilinpäätöstä tutkiva tilintarkastaja päättelee, että asiakas on tehnyt virheellisiä oletuksia. Toinen todennettavuuden näkökohta on, että yritys toimittaa selkeät asiakirjat siitä, kuinka se saavutti lukumääränsä. Tutkimalla näitä asiakirjoja voidaan nähdä, onko lähdeasiakirjoista looginen virta tilinpäätökseen.