Rahoittaa

Analyyttinen tarkistus

Tilintarkastajat käyttävät analyyttistä tarkastelua tilisaldojen kohtuullisuuden arvioimiseksi. CPA tekee tämän vertaamalla tilien saldojen muutoksia ajan myötä sekä vertaamalla niihin liittyviä tilejä. Tässä on useita esimerkkejä analyyttisistä arvosteluista:

  • Jos myynti kasvaa 20% katsauskaudella, myyntisaamisten pitäisi kasvaa vastaavalla määrällä. Jos saamisten suhteellinen muutos on suurempi kuin myynnin kasvu, tämä voi johtua useista seikoista, kuten vähentynyt perintätoimi tai luoton jakaminen huonolaatuisemmille asiakkaille. Molemmissa tapauksissa ilmoitetaan suurempi varaus luottotappioille.

  • Jos 10 prosenttia inventaariosta on julistettu vanhentuneeksi kolmen viime vuoden aikana, kuluvan vuoden vanhentumismaksun pitäisi olla suunnilleen sama. Jos maksun todellinen määrä on alle 10%, voidaan epäillä, että varastossa on vielä tunnistamattomia vanhentuneita varastoja.

  • Jos kulutustilissä on tapahtunut muutosta yli 25% ja yli 5000 dollaria kuluneen vuoden aikana, tutki muutoksen syy.

Analyyttiset katsaukset voivat olla varsin hyödyllisiä valaisemaan yleisiä alueita, joilla tilinpäätös on virheellinen tai joissa liiketoimet on luokiteltu väärin. Kun analyysissä on tunnistettu huolenaiheet, tilintarkastajan on suoritettava lisätutkimus selvittääkseen taustalla olevan ongelman lähteen.