Rahoittaa

Painotetun keskimääräisen kustannusvirtaolettamus

Painotetun keskimääräisen kustannusvirtaolettamus on kustannuslaskentamenetelmä, jota käytetään määrittämään kustannukset varastolle ja myytyjen tavaroiden kustannukset. Tämän lähestymistavan mukaan myytävissä olevien tavaroiden kustannukset jaetaan kaudella tuotettujen yksiköiden määrällä, jotta saadaan keskimääräinen yksikkökohtainen hinta. Tämä määrä kohdistetaan sitten kaudella myydyille yksiköille ja varastossa oleville yksiköille. Tätä menetelmää käytetään vain, kun jaksollinen inventaariojärjestelmä on käytössä.