Rahoittaa

Laskennallinen verovelka

Laskennallinen verovelka syntyy, kun kirjatulo ylittää verotettavan tulon. Kun näin tapahtuu, yritys kirjaa laskennallisen verovelan, joka perustuu odotettuun verokantaan kerrottuna näiden kahden tulolajin välisellä erolla. Voi kestää jonkin aikaa ennen tämän verovelan tosiasiallista maksamista riippuen siitä, missä määrin veronmaksaja on lykännyt velkaa. Sillä välin vastuu näkyy organisaation taseessa.

Lykätyn velan syntyminen johtuu siitä, että verolakit eroavat joiltakin osin sovellettavasta kirjanpitokehyksestä (kuten GAAP tai IFRS). Esimerkiksi verolainsäädäntö saattaa sallia poistojen nopeamman kirjaamisen, kun taas GAAP saattaa sallia viivästyneemmän kirjaamisajanjakson. Tämä tarkoittaa, että yhteisö voi kirjata korkeamman tulon tilinpäätökseen kuin veroilmoitukseensa. Tuloverovelka tulisi kirjata eroon. Kun liiketoiminta kirjaa vähitellen tilinpäätöksensä poistot, velka pienenee ja lopulta häviää, kun kaikki poistot on kirjattu.