Rahoittaa

Verotettava voitto Verotettavat tulot

Verotettava voitto on voitto (tai tappio), josta tuloverot maksetaan. Verotettavan voiton koostumus vaihtelee veroviranomaisittain, joten se vaihtelee niiden veroviranomaisten sääntöjen mukaan, joissa yhteisö sijaitsee tai harjoittaa liiketoimintaa. Esimerkiksi hallitus voi julistaa, että tietyillä edellytyksillä olevilla organisaatioilla on voittoa tavoittelematon asema, joten mitään niiden täyttävistä tuloista ei veroteta.

Verotettava voitto perustuu ensisijaisesti liikevoittoon, mutta muun tyyppisiä verotettavia tuloja voi syntyä:

  • Osinkotuotot
  • Korkotuotot
  • Myyntivoitot pitkäaikaisten varojen myynnistä

Erilaisiin verotettaviin tuloihin voidaan soveltaa erilaisia ​​veroprosentteja. Voi olla myös porrastettuja veroprosentteja, joita sovelletaan eri verotettavan voiton määriin.